Odszkodowania osobowe

Zasiłek pogrzebowy a odszkodowanie

Podczas wypadków komunikacyjnych bardzo często dochodzi do zniszczenia rzeczy takie jak laptopy, telefony komórkowe, foteliki dziecięce, etc.

Wypadek przy pracy. Kiedy można dochodzić odszkodowania.

W przypadku wypadku przy pracy, bardzo ważne jest aby sporządzić prawidłowe dokumenty. Jeżeli poszkodowany jest pracownikiem, wypełnia się protokół powypadkowy, natomiast jeżeli poszkodowany nie jest pracownikiem, wypełnia się kartę wypadku.

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

W zależności od zakresu zwiększonych potrzeb, renta może być czasowa bądź stała. Renta czasowa przyznawana jest w sytuacji gdy skutki wypadku utrzymuje się długotrwale ale są odwracalne.

Renta z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej

Renta uzupełniająca lub wyrównawcza, w zależności od nomenklatury, jest przyznawana w sytuacji, gdy osoba poszkodowana utraciła częściowo bądź całkowicie możliwości zarobkowe na skutek wypadku.

Renta alimentacyjna płatna w następstwie śmierci

Wysokość renty uzależniona jest od potrzeb poszkodowanych oraz możliwości majątkowych zmarłego. Najczęściej do czynienia z tego formą renty mamy w sytuacji, gdy małżonek był jedynym żywicielem rodziny.

Nie podpisuj ugody, to pułapka

Jednym z podstawowych zabiegów ograniczających odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego (TU), jest propozycja zawarcia ugody oraz szybkiej wypłaty odszkodowania.

Contact us