Jakie dokumenty potrzebne w celu uzyskania odszkodowania osobowego

Zakres odszkodowania osobowego jest bardzo szeroki. W artykule „Jakie przysługują świadczenia w przypadku szkody osobowej” opisaliśmy jakie przysługują świadczenia w zakresie szkód osobowych. Opisywanie każdego ze świadczeń wymagałoby stworzenia osobnych artykułów, dlatego skupimy się na głównych dokumentach, na podstawie których można złożyć wniosek o przyznanie odszkodowania.

Na początek potrzebne są dokumenty potwierdzające powstanie szkody. W przypadku zdarzeń drogowych jest to oświadczenie sprawcy bądź notatka policyjna. Jeżeli sprawca nie zaprzeczał swojej winy, te dokumenty wystarczą. W sytuacji dużej szkody, warto przedstawić także dokumentację fotograficzną w celu zobrazowania zdarzenia. Szczegóły opisaliśmy w artykule „Jak postępować w trakcie zdarzenia drogowego”.

Kolejnymi dokumentami są dokumenty medyczne. Koniecznym jest dokument przyjęcia oraz wypisu ze szpitala, w którym będzie wskazany powód przyjęcie w związku z wypadkiem oraz wszystkie obrażenia ciała.

Na podstawie tych dokumentów można przystąpić do likwidacji szkody w zakresie zadośćuczynienia.

W celu zgłoszenia roszczeń w zakresie przyznania renty, zwrotu kosztów leczenia oraz zwrotu utraconych zarobków, należy skrupulatnie przygotować:

  1. Faktury VAT za dojazdy na leczenie, za sprzęt rehabilitacyjny, za lekarstwa, za zabiegi, etc.;
  2. Wykazanie w formie zestawienia dochodów, jakie uzyskiwano dochody przynajmniej w okresie jednego roku przed wypadkiem oraz dokładne zestawienie, jak wygląda sytuacja finansowa po wypadku;
  3. Oświadczenie członków rodziny o opiece;
  4. Szczegółowy opis zmiany sytuacji życiowej poszkodowanego po wypadku z naciskiem na psychologiczny aspekt zmiany sytuacji życiowej;

Należny pamiętać, że każda sprawa jest indywidualna, co za tym idzie mogą być zgoła odmienne dokumenty. W sytuacji chęci zgłoszenia sprawy odszkodowania w tak szerokim zakresie, sugerujemy skorzystać z firm zajmujących się dochodzeniem odszkodowań osobowych.

Contact us