Wypadek przy pracy. Kiedy można dochodzić odszkodowania.

Wypadkiem przy pracy, zgodnie z ustawową definicją (art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 30 października 202 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych), jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Wyróżniamy trzy kategorie zdarzeń:

  1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych
  2. w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych nawet bez polecenia
  3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ (art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych):

  1. w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań
  2. podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony
  3. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe

W przypadku wypadku przy pracy, bardzo ważne jest aby sporządzić prawidłowe dokumenty. Jeżeli poszkodowany jest pracownikiem, wypełnia się protokół powypadkowy, natomiast jeżeli poszkodowany nie jest pracownikiem, wypełnia się kartę wypadku.

Contact us