Renta z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej

Renta uzupełniająca lub wyrównawcza, w zależności od nomenklatury, jest przyznawana w sytuacji, gdy osoba poszkodowana utraciła częściowo bądź całkowicie możliwości zarobkowe na skutek wypadku. Wysokość przyznanej renty powinna odpowiadać różnicy pomiędzy zarobkami, jakie osoba poszkodowana w wypadku mogłaby osiągnąć w okresie objętym rentą, a dochodami, jakie może faktycznie osiągnąć.

Pierwszym z elementów, jest ustalenie zakresu rzeczywistej utraty zdolności poszkodowanego do wykonywania obecnie wykonywanej pracy. Jeżeli osoba poszkodowana w wypadku utraciła częściowo zdolność do pracy, należy określić zakres zachowanych możliwości.

Jak należałoby określić wysokość renty uzupełniającej? Wartość ta powinna odpowiadać różnicy pomiędzy zarobkami, jakie mogłaby osiągać osoba poszkodowana, gdyby nie uległa wypadkowi, a sumą renty inwalidzkiej i wynagrodzenia, jakie w konkretnych warunkach jest w stanie uzyskać.

Należny tutaj uwzględnić element wykonywanej dotychczas pracy. Jeżeli osoba poszkodowana, wykonywała pracę rzadkiego specjalisty, np.: operatora dźwigu przemysłowego, a w następstwie wypadku nie może już tej pracy wykonywać, ponieważ nie posiada ani doświadczenia ani przeszkolenia do wykonywania innych pracy, wysokość renty uzupełniającej oblicza się zgodnie z algorytmem: kwota obecnego wynagrodzenia – kwota renty inwalidzkiej = kwota renty uzupełniającej.

Trochę inaczej będzie w przypadku np.: handlowca. Jeżeli po wypadku osoba poszkodowana nie może dalej wykonywać zawodu handlowca ze względu, na brak możliwości prowadzenia samochodu, ma możliwości przekwalifikowania się na stanowiska np.: telemarketera. W tej sytuacji wysokość renty uzupełniającej oblicza się zgodnie z algorytmem: kwota obecnego wynagrodzenia – kwota renty inwalidzkiej – kwota potencjalnych zarobków jako telemarketer = kwota renty uzupełniającej.

Niestety proces uzyskania renty uzupełniającej jest żmudny raczej w przypadku braku pełnomocnika specjalizującego się w uzyskiwaniu tego typu odszkodowań, uzyskanie renty od TU jest wielce utrudnione a nawet jeżeli zostanie przyznana, jest zaniżona.

Contact us