Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb wynika wprost z kodeksu cywilnego. Niestety ustawodawca nie sprecyzował pojęcia, lecz w art 444§2 k.c. wskazał, jakie obowiązki ciążą na sprawcy w przypadku zgłoszenia roszczeń w tym zakresie przez poszkodowanego. Renta z tytułu zwiększonych potrzeb może obejmować przeróżne stany faktyczne w zależności od tego, jaka jest sytuacja powypadkowa poszkodowanego. Zakres zwiększonych potrzeb przeważnie dotyczy stanu zdrowia poszkodowanego, opieki nad poszkodowanym, kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków. Często zakres zwiększonych potrzeb dotyczy takich elementów jak pomoc domowa osób trzecich, kosztów opieki czy utrzymania odpowiedniej diety.

W zależności od zakresu zwiększonych potrzeb, renta może być czasowa bądź stała. Renta czasowa przyznawana jest w sytuacji gdy skutki wypadku utrzymuje się długotrwale ale są odwracalne. Natomiast renta stała, przyznawana jest w sytuacji, gdy skutki wypadku są nieodwracalne.

W celu udowodnienia zwiększonych potrzeb, należy przedstawić takie dokumenty jak przykładowo zaświadczenie/opinia lekarska określająca zakres zwiększonych potrzeb wraz z okresem ich trwania.

Contact us