Odszkodowania majątkowe

Odszkodowanie za przesył

Odszkodowanie za przesył jest specyficzną formą pobieraną od przedsiębiorcy za udostępnienia przestrzeni na nieruchomości w celu wykonywania działalności gospodarczej.

Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez drzewa

Co gdy szkodę wyrządziła natura? Co z drzewami, które podczas dużych wiatrów urządzą mienie - dom, okna w mieszkaniu czy samochód?

Odszkodowanie za zniszczone płody rolne

Co gdy wichura, mróz czy upalne słońce zniszczą uprawy? Jeśli uprawy są ubezpieczone, można się starać o ustalenie wysokości odszkodownaia.

Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez nawałnice

Burza, ulewa, powalone drzewa, woda przedostająca się do mieszkań, piwnic czy garaży. Czego szukać w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczeń), aby uzyskać odszkodowanie?

Contact us