Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez drzewa

W przypadku, gdy samochód uszkodziło drzewo lub jego gałęzie w trakcie jazdy, odpowiedzialnym za szkodę jest w większości przypadków zarządca drogi – do niego należy pas ulicy wraz z poboczem, na którym znajdują się także drzewa. Z kolei gdy do zdarzenia dojdzie w przypadku postoju pojazdu za szkodę odpowiada właściciel nieruchomości, na której znajduje się drzewo. Identyfikacja właściciela polega na sprawdzeniu ewidencji nieruchomości w urzędzie właściwej gminy, w oparciu o adres nieruchomości.

Wyodrębnia się również taką sytuację, gdy pomimo polisy AC postój pojazdu, znajduje się wbrew warunkom wynikającym z OWU np. samochód został zaparkowany pod drzewem lub pod domem zamiast na parkingu strzeżonym. Ubezpieczyciel może udowodnić w takiej sytuacji "brak należytej staranności" lub nawet "rażące niedbalstwo", jeśli istniała możliwość przestawienia pojazdu w inne, bezpieczne miejsce z daleka od drzew.

W wyżej wymienionych przypadkach odpowiedzialnym za szkodę jest właściciel nieruchomości, na której znajdowało się drzewo. Winę należy wykazać poprzez udowodnienie nieodpowiedniego utrzymania stanu drzew.

Contact us