Kiedy mamy do czynienia ze szkodą majątkową oraz jej naprawienie

Podczas wypadków komunikacyjnych bardzo często dochodzi do zniszczenia rzeczy takie jak laptopy, telefony komórkowe, foteliki dziecięce, etc.. W zakresie likwidacji szkody majątkowej mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego a w szczególności art. 361 k.c. oraz art. 363 k.c.. Zgodnie z ich treścią, odpowiedzialność odszkodowawcza obejmuje straty jakie poniosła osoba poszkodowana gdyby nie wyrządzono szkody. Dotyczy to także korzyści jakie mógłby odnieść poszkodowany, gdyby nie wypadek. Osoba poszkodowana może domagać się przywrócenia stanu faktycznego poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego albo w przypadku braku takiej możliwości, zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej, która odpowiada wysokości wyrządzonej szkody. Bardzo ważnym elementem jest to, że poszkodowanemu przysługuje prawo wyboru formy naprawienia szkody. Jednakże TU może uchylić się od przywrócenia stanu poprzedniego w sytuacji, gdy jest to nadmiernie kosztowne albo zbyt utrudnione.

Klasycznym przykładem jest naprawienie sprzętu elektronicznego. Bardzo często naprawa jest kosztowniejsza od wymiany sprzętu.

Istotnym elementem jest amortyzacja zniszczonych rzeczy. TU bardzo często obniża wartość sprzętu o amortyzację ze względu na wcześniejsze zużycia tego sprzętu. Klasycznym przykładem jest obniżenie wartości zniszczonego laptopa. Zakładając, że nowy laptop jest wart 4000 pln, lecz zniszczeniu uległ roczny laptop, który był podrapany, bateria już zużyta, etc. Wtedy TU dokonuje obniżenia wartości laptopa o amortyzację celem określenia rzeczywistej wartości laptopa w momencie zniszczenia.

Contact us