Należne świadczenia w przypadku śmierci osoby bliskiej

W sytuacji, gdy w następstwie zdarzenia drogowego, doszło do wypadu śmiertelnego, Towarzystwo Ubezpieczeń w imieniu sprawcy, zobowiązane jest do wypłacenia następujących świadczeń.

Zwrot kosztów pogrzebu.
Koszty pogrzebu powinny być zwrócone w wysokości odpowiadającej zwyczajom i warunkom panującym w środowisku zmarłego. Przykładowo można wymienić koszty kremacji, przygotowania zwłok do pochówku, trumny, urny, nagrobka, odzieży żałobnej i stypy. Dokładniej opisaliśmy to w artykule „Zasiłek pogrzebowy a odszkodowanie”.
Renta.
W sytuacji, w której zmarły miał obowiązek utrzymywać osoby, bądź robił to dobrowolnie, przysługuje tym osobom renta alimentacyjna. Warto zauważyć, że kryteria jakie brane są pod uwagę przy przyznawaniu renty pozwalają na jej przyznanie nawet, gdy osoba, która straciła najbliższego nie popadła w ubóstwo jak też w sytuacji, gdy sam zmarły nie był osobą szczególnie majętną. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule „Renta alimentacyjna płatna w następstwie śmierci”
Stosowne odszkodowanie za śmierć.
W przypadku pogorszenia sytuacji życiowej najbliższych zmarłego, mogą oni dochodzić stosownego odszkodowania. Należy tutaj zaznaczyć, że pogorszenie sytuacji życiowej nie oznacza wyłącznie kwestii majątkowych, ale także kwestii stosunków międzyludzkich, jak na przykład kwestie związane z wychowaniem dzieci,utrata potomka czy utrata pomocy w gospodarstwie domowym. W wyniku powyższych może dochodzić do sytuacji w których osoba uprawniona może odczuwać przez zaistniałą sytuację brak energii życiowej, gorsze wyniki w pracy czy pogorszenie samopoczucia.
Nie jest warunkiem koniecznym, aby sytuacja osoby uprawnionej była zła wystarczy, że jej sytuacja pogorszy się względem stanu pierwotnego za życia zmarłego.
Zadośćuczynienie za śmierć.
Jest to uprawnienie, które zezwala przyznanie osobom poszkodowanym od odpowiedzialnego za śmierć za doznaną krzywdę. Cierpienie doznane w wyniku śmierci jest podstawą dla tego uprawnienia. Uprawnieni to funkcjonuje w naszym ustawodawstwie najkrócej, ponieważ od 3 sierpnia 2008 roku.
Świadczenia uzyskiwane za śmierć osoby bliskiej, ze względu na zawiłości prawne oraz ocenny charakter a także, z uwagi na fakt, że poszkodowani często nie znają istoty powyższych świadczeń,polecamy skorzystanie z profesjonalnej firmy specjalizującej się w odszkodowaniach za śmierć.

Contact us