Nie podpisuj ugody, to pułapka

Jednym z podstawowych zabiegów ograniczających odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego (TU), jest propozycja zawarcia ugody oraz szybkiej wypłaty odszkodowania. Na pierwszy rzut oka, Towarzystwa Ubezpieczeniowe proponując ugodę, wykazują dobrą wolę. Jednakże jest to wyłącznie złudne działanie. Pod przykrywka podpisania korzystnej ugody, TU wprowadza zapisy, które ograniczają możliwość dochodzenia roszczeń w przyszłości. Podstawowym zapisem każdej ugody jest określenia „Wypłacone odszkodowanie wyczerpuje kwotę roszczenia a poszkodowany zrzeka się roszczeń w przyszłości”. Czym to skutkuje? Przede wszystkim tym, że w chwili obecnej możemy zdiagnozować widoczne objawy, jednakże nigdy nie mamy pewności, czy następstwem danego zdarzenia, nie będą w przyszłości stałe bóle, drętwienia kończyn czy problemu z poruszaniem. Podpisując tego typu ugodę, poszkodowani blokują sobie możliwość dochodzenia dodatkowych kwot odszkodowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku wypłaty odszkodowania, osoba poszkodowana ma termin 3 lat bądź 20 lat, w zależności od rodzaju szkody, na zgłoszenie dalszych roszczeń nierozszerzających roszczenie pierwotne. Podpisując ugodę, możliwość ta jest całkowicie blokowana.

Dlatego, jeżeli samodzielnie została zgłoszona szkoda a TU proponuje ugodę, warto skonsultować się ze specjalistami w celu uzyskania opinii.

Contact us