Jak postępować w trakcie zdarzenia drogowego

Jak powinniśmy zachować się w trakcie zdarzenia drogowego?

Przeważnie tuż po zdarzeniu drogowym wychodzimy i oceniamy uszkodzenia naszego pojazdu, mając w głowie pytanie kto jest sprawcą zdarzenia. Bardzo nieprawidłowe zachowanie. Jeżeli doszło do zdarzenia komunikacyjnego a nam się nic nie stało, powinniśmy przed wszystkim:

 1. Włączyć światła awaryjne aby być widocznym na drodze.
 2. Jeżeli doszło do kolizji drogowej (brak rannych bądź ofiar zdarzenia) należy opuścić pas ruchu i zaparkować na poboczu.
 3. Jeżeli doszło do wypadku, w którym są ranni bądź ofiary śmiertelne, nie wolno usuwać pojazdów z miejsca zdarzenia do przybycia policji.
 4. Jeżeli jechały razem z nami inne osoby, sprawdzić czy nim im nie jest. Jeżeli wszyscy są cali, powinniśmy opuścić pojazd i udać się w miejsce bezpieczne.
 5. Jeżeli wśród naszych pasażerów są osoby poszkodowane, powinniśmy ocenić stan naszego pojazdu, czy nie zagraża naszemu życiu i podjąć działania mające na celu udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Jeżeli nie czujesz się na siłach, nie podejmuj działań ratowniczych, ponieważ możesz pogorszyć stan zdrowia poszkodowanych.
 6. Przed rozpoczęciem udzielania pierwszej pomocy, należy wezwać stosowne służby ratownicze pod numerami: 112, 999, 998, 997.
 7. Postaraj się spisać dane świadków.
 8. W przypadku wypadku wszelkie czynności związane ze sporządzeniem notatki, wykona policja.
 9. W przypadku kolizji, nie masz obowiązku wzywania policji na miejsce zdarzenia. Możesz wtedy spisać oświadczenie ze sprawcą kolizji drogowej. Co powinno zawierać oświadczenie:
  1. Dane obu uczestników zdarzenia drogowego (Imię, nazwisko, pesel, numer dokumentu którym się wylegitymował, adres zamieszkania) – poproś drugiego uczestnika zdarzenia wylegitymowanie się dowodem osobistym. Jeżeli uczestnik zdarzenia nie chce pokazać Tobie swojego dowodu osobistego bądź prawo jazdy, wezwij policję.
  2. Numer polisy OC sprawcy zdarzenia drogowego wraz z nazwą Towarzystwa Ubezpieczeń.
  3. Dane obu pojazdów biorących udział w zdarzeniu (numery rejestracyjne, marki oraz kolory samochodów)
  4. Dane świadków.
  5. Dokładny opis wraz z oświadczeniem, kto jest sprawcą kolizji drogowej.
  6. Szczegółowy opis zdarzenia.
  7. Szkic sytuacyjny zdarzenia.
  8. Zrób dokładne zdjęcia drugiego samochodu. Najpierw zdjęcia na których widać wszystkie cztery strony samochodu a następnie zdjęcia uszkodzeń wynikłych przy zdarzeniu komunikacyjnym.

Jeżeli nie jesteś pewien, co powinno zawierać oświadczenie, możesz pobrać wzór z naszej strony.

Contact us